fbpx

Samurai Shodown | 1993 SPRITES

!SASH1_logo2 !SASH1_select characters screen

Haohmaru Ukyo Tachibana Charlotte de Colde Tam Tam
SASH1_Haohmaru SASH1_Ukyo Tachibana SASH1_Charlotte Christine de Colde SASH1_Tam Tam
Nakoruru Galford D. Weiler Gen’an Shiranui Earthquake
SASH1_NakoruruSASH1_Nakoruru (Mamahaha) SASH1_Galford D. WellerSASH1_Galford D. Weller (Poppy) SASH1_Genan Shiranui SASH1_Earthquake
Wan-fu Jubei Yagyu Hanzo Hattori Kyoshiro Senryo
SASH1_Wan-fu SASH1_Jubei Yagyu SASH1_Hanzo Hattori SASH1_Kyoshiro Senryo
Shiro Tokisada Amakusa
SASH1_Shiro Tokisada Amakusa
Translate »