fbpx

Samurai Shodown VI | 2005 SPRITES

!SASH6_logo2 title !SASH6_select characters screen

All the characters from Samurai Shodown V Special +

Earthquake Gen’an Shiranui Wan-fu Kuroko
SASH6_Earthquake SASH6_Genan Shiranui SASH6_Wan-fu SASH6_Kuroko
Cham Cham Neinhalt Sieger Nicotine Caffeine Gaira Caffeine
SASH6_Cham Cham SASH6_Neinhalt Sieger SASH6_Gaira Caffeine
Andrew Iroha Sugoroku Matsuribayashi Ocha-Maro Karakuri
SASH6_Andrew SASH6_Iroha SASH6_Sugoroku Matsuribayashi SASH6_Ocha-Maro Karakuri
Nakoruru (Rasetsu / Bust) Galford (Rasetsu / Bust) Kim Ung Che Demon Gaoh
SASH6_Kim Ung-Che SASH6_Demon Gaoh
EX Kusaregedo EX Mina EX Yoshitora EX Yunfei

CHIBI TRANSFORMATION

Haohmaru Ukyo Tachibana Hanzo Hattori Charlotte de Colde Nakoruru & Mamahaha
SASH6_Haohmaru (Doll) SASH6_Ukyo Tachibana (Doll) SASH6_Hanzo Hattori (Doll) SASH6_Charlotte Christine de Colde (Doll) SASH6_Nakoruru (Doll)
Earthquake Kyoshiro Senryo Tam Tam Jubei Yagyu Galford D. Weller & Poppy
SASH6_Earthquake (Doll) SASH6_Kyoshiro Senryo (Doll) SASH6_Tam Tam (Doll) SASH6_Jubei Yagyu (Doll) SASH6_Galford D. Weller (Doll)
Amakusa Gen’an Shiranui Wan-Fu Nicotine Caffeine Cham Cham & Paku Paku
SASH6_Shiro Tokisada Amakusa (Doll) SASH6_Genan Shiranui (Doll) SASH6_Wan-fu (Doll) SASH6_Nicotine Caffeine (Doll) SASH6_Cham Cham (Doll)
Mizuki Rashoujin Genjuro Kibagami Neinhalt Sieger Kuroko Basara Kubikiri
SASH6_Mizuki Rashojin (Doll) SASH6_Genjuro Kibagami (Doll) SASH6_Neinhalt Sieger (Doll) SASH6_Kuroko (Doll) SASH6_Basara (Doll)
Zankuro Minazuki Shizumaru Hisame Rimururu Gaira Caffeine Mina Majikina & Chample
SASH6_Zankuro Minazuki (Doll) SASH6_Shizumaru Hisame (Doll) SASH6_Rimururu (Doll) SASH6_Gaira Caffeine (Doll) SASH6_Mina Majikina (Doll)
Yoshitora Tokugawa Kazuki Kazama Sogetsu Kazama Enja Suija
SASH6_Yoshitora Tokugawa (Doll) SASH6_Kazuki Kazama (Doll) SASH6_Sogetsu Kazama (Doll) SASH6_Enja (Doll) SASH6_Suija (Doll)
Rasetsumaru Sankuro Yorozu Liu Yunfei Kusaregedo Youkai Rera & Shikuru
SASH6_Rasetsumaru (Doll) SASH6_Sankuro Yorozu (Doll) SASH6_Liu Yunfei (Doll) SASH6_Youkai Kusaregedo (Doll) SASH6_Rera (Doll)
Yumeji Kurokouchi Andrew Iroha Sugoroku Matsuribayashi Ocha-Maro Karakuri
SASH6_Yumeji Kurokouchi (Doll) SASH6_Andrew (Doll) SASH6_Iroha (Doll) SASH6_Sugoroku Matsuribayashi (Doll) SASH6_Ocha-Maro Karakuri (Doll)
Gaoh Nakoruru (Rasetsu) Galford (Rasetsu) Kim Ung Che Demon Gaoh
SASH6_Gaoh (Doll) SASH6_Nakoruru (Rasetsu Bust EX Purple) (Doll) SASH6_Galford D. Weller (Rasetsu Bust EX) (Doll) SASH6_Kim Ung-Che (Doll) SASH6_Demon Gaoh (Doll)
Translate »