fbpx

Samurai Shodown III: Blades of Blood | 1995 SPRITES

!SASH3_logo2 title !SASH3_select characters screen

Haohmaru Shizumaru Hisame Rimururu Nakoruru
SASH3_Haohmaru SASH3_Shizumaru Hisame SASH3_RimururuSASH3_Rimururu (Crystal) SASH3_NakoruruSASH3_Nakoruru (Shikuru)
Basara Genjuro Kibagami Kyoshiro Senryo Ukyo Tachibana
SASH3_Basara SASH3_Genjuro Kibagami SASH3_Kyoshiro Senryo SASH3_Ukyo Tachibana
Galford D. Weller Gaira Caffeine Hanzo Hattori Shiro Tokisada Amakusa
SASH3_Galford D. WellerSASH3_Galford D. Weller (Poppy) SASH3_Gaira Caffeine SASH3_Hanzo Hattori SASH3_Shiro Tokisada Amakusa
Kuroko Zankuro Minazuki
SASH3_Kuroko SASH3_Zankuro Minazuki
Translate »